První řádné jednání představenstva po VH

6.9.2006 proběhlo první řádné jednání představenstva po VH. Projednalo a schválilo plán práce představenstva SBP do příští Valné hromady, byl schválen termín 1. kola kolektivního vyjednávání s OSPPP na 2.10.2006. Dále byl schválen návrh programu semináře na téma „Změny v oblasti Zákoníku práce a související předpisy“ a představenstvo uložilo tajemníkovi SBP zajistit jeho organizaci a pozvání…
Více