Aktuální znění KSVS 2022-2025

Sdružení zaměstnavatelů v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví se základním cílem hájit společné zájmy členů svazu

Aktuální znění KSVS 2022-2025

dokument

Seznamte se s aktuálním zněním Kolektivní smlouvy vyššího stupně na období od 1.1.2022 do 31.12.2025, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.12.2023. Samostatný Dodatek č. 1 najdete zde.