Svaz bank a pojišťoven

Základním cílem SBP je hájit společné zájmy členů v sociální oblasti

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

vyššího stupně
2022 – 2025

DODATEK

ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně
Pravidla vzájemné součinnosti

DEKLARACE

k práci na dálku projednaná
Evropskou asociací pojišťoven

Kdo jsme

Sdružujeme nejvýznamnější instituce v sektoru poskytování finančních služeb v České republice. Společným posláním tohoto sektoru je dlouhodobá prosperita a rozvoj české ekonomiky. Jsme si vědomi své odpovědnosti vůči našim klientům, vůči našim zaměstnancům i vůči celé společnosti, v níž působíme.

Svaz bank a pojišťoven (dále jen SBP) byl založen 2.4.1992 ve smyslu § 9a zák. 83/1990 Sb. jako sdružení zaměstnavatelů v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví se základním cílem hájit společné zájmy členů svazu zejména v sociální oblasti a v tomto smyslu především dojednat s Odborovým svazem pracovníků v bankovnictví a pojišťovnictví kolektivní smlouvu vyššího stupně. Daná smlouva definující základní podmínky sociálního smíru je pak závazná pro všechny členské organizace operující v segmentu bankovnictví a pojišťovnictví.

SBP funguje v úzké spolupráci s podobnými svazy v rámci Evropské unie. V současné době je SBP začleněn jako plnohodnotný člen komise pro sociální dialog na úrovni Evropské bankovní federace a účastní se pravidelně jednání této komise.

Členové svazu

Aktuální přehled členů Svazu bank a pojišťoven

SBP v číslech

DÉLKA EXISTENCE SVAZU

ZASTUPUJEME zaměstnanců

členů svazu

Chcete se stát členem SBP?

Představenstvo SBP

Představenstvo je výkonným orgánem Svazu s působností omezenou v oblastech vymezených
k rozhodování valné hromadě.

Zdeněk Šimek

Zdeněk Šimek

předseda

personální náměstek GŘ VZP
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

Robert Scott Marlowe

místopředseda

ředitel úseku lidské zdroje
Česká spořitelna, a.s.

Katarína Bobotová

místopředsedkyně

ředitelka úseku lidské zdroje
Generali Česká pojišťovna, a.s.

Ctirad Lolek

výkonný ředitel pro LZ
Komerční banka, a.s.

Šárka Brůnová

ředitelka personálního úseku
Kooperativa pojišťovna, a.s.

Ondřej Vychodil

výkonný ředitel HR Skupiny ČSOB
Československá obchodní banka, a.s.

Romana Hartlová

personální ředitelka
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

Karel Schneider

tajemník svazu

Aktuální novinky

zapis

Zápis z 31. valné hromady

Zápis z poslední 31. valné hromady Svazu bank a pojišťoven konané 15. září 2022 v Praze najdete zde.

Read more
jednání

Pozvánka na 31. valnou hromadu SBP

Na základě ustanovení čl. 13 odst. 1 stanov Svazu bank a pojišťoven svolává předseda představenstva Svazu bank a pojišťoven na návrh představenstva 31.valnou hromadu, která se koná ve čtvrtek 15.[…]

Read more

Napište nám

Pro rychlou komunikaci nebo dotaz můžete použít následující formulář.