Aktuality

Sdružení zaměstnavatelů v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví se základním cílem hájit společné zájmy členů svazu

Pozvánka na valnou hromadu

Na základě ustanovení čl. 13 odst. 1 stanov Svazu bank a pojišťoven svolává předseda představenstva Svazu bank a pojišťoven na návrh představenstva 33. valnou hromadu, která se koná ve středu 26.6.2024 od 10.30 hodin v Hotelu Atlantic, Na Poříčí 1074/9, Praha 1. Pozvánku s programem jednání najdete zde.

dokument

Zápis z valné hromady

Zápis z poslední 32. valné hromady Svazu bank a pojišťoven konané 30. listopadu 2023 v Praze najdete zde.

dokument

Aktuální znění KSVS 2022-2025

Seznamte se s aktuálním zněním Kolektivní smlouvy vyššího stupně na období od 1.1.2022 do 31.12.2025, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.12.2023. Samostatný Dodatek č. 1 najdete zde.

jednání

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka 32. valnou hromadu, která se koná ve čtvrtek 30.11.2023 od 10.30 hodin v Hotelu Atlantic, Na Poříčí 1074/9, Praha 1.

zapis

Zápis z 31. valné hromady

Zápis z poslední 31. valné hromady Svazu bank a pojišťoven konané 15. září 2022 v Praze najdete zde.

jednání

Pozvánka na 31. valnou hromadu SBP

Na základě ustanovení čl. 13 odst. 1 stanov Svazu bank a pojišťoven svolává předseda představenstva Svazu bank a pojišťoven na návrh představenstva 31.valnou hromadu, která se koná ve čtvrtek 15. září 2022 od 11.00 hodin v Hotelu Atlantic, Na Poříčí 1074/9, Praha 1. Pozvánku najdete zde.

Podpis Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Ve čtvrtek 14. 10. 2021 byla v Praze na Olšance podepsána Kolektivní smlouva vyššího stupně: Na fotografii podepisují smlouvu (zleva) předseda SBP Ing. Zdeněk Šimek Ph.D, MSc., MBA, předsedkyně OSPPP Alena Chlapíková a místopředseda OSPPP Bc. Aleš Veverka.

30. valná hromada SBAP 2021

30. valná hromada SBP

Ve středu 15. září 2021 od 11.00 hodin se konala v Hotelu Century Old Town Prague (Na Poříčí 7, Praha 1)  30. valná hromada Svazu bank a pojišťoven. Pozvánku najdete zde.