Kontrolní komise

Sdružení zaměstnavatelů v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví se základním cílem hájit společné zájmy členů svazu

Ladislav Friedrich

prezident
Svaz zdravotních pojišťoven České republiky

Alena Haláková

HRBP senior
Československá obchodní banka, a.s.

Antonín Havlík

specialista pracovního práva
Generali Česká pojišťovna, a. s.