První řádné jednání představenstva po VH

Sdružení zaměstnavatelů v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví se základním cílem hájit společné zájmy členů svazu

První řádné jednání představenstva po VH

6.9.2006 proběhlo první řádné jednání představenstva po VH. Projednalo a schválilo plán práce představenstva SBP do příští Valné hromady, byl schválen termín 1. kola kolektivního vyjednávání s OSPPP na 2.10.2006. Dále byl schválen návrh programu semináře na téma „Změny v oblasti Zákoníku práce a související předpisy“ a představenstvo uložilo tajemníkovi SBP zajistit jeho organizaci a pozvání zástupců organizací ze sektoru peněžnictví a pojišťovnictví. Předseda OSPPP informoval o jednání odborů s EBF v Bruselu. Předseda SBP Ing. Šimek informoval o přípravě voleb do správní a dozorčí rady OZP.