Rubrika: Představenstvo

Sdružení zaměstnavatelů v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví se základním cílem hájit společné zájmy členů svazu

Podpis Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Ve čtvrtek 14. 10. 2021 byla v Praze na Olšance podepsána Kolektivní smlouva vyššího stupně: Na fotografii podepisují smlouvu (zleva) předseda SBP Ing. Zdeněk Šimek Ph.D, MSc., MBA, předsedkyně OSPPP Alena Chlapíková a místopředseda OSPPP Bc. Aleš Veverka.

První řádné jednání představenstva po VH

6.9.2006 proběhlo první řádné jednání představenstva po VH. Projednalo a schválilo plán práce představenstva SBP do příští Valné hromady, byl schválen termín 1. kola kolektivního vyjednávání s OSPPP na 2.10.2006. Dále byl schválen návrh programu semináře na téma „Změny v oblasti Zákoníku práce a související předpisy“ a představenstvo uložilo tajemníkovi SBP zajistit jeho organizaci a pozvání…
Více