Představenstvo svazu
 

Zdeněk Šimek
předseda
náměstek GŘ VZP
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 
     
Ctirad Lolek
výkonný ředitel pro LZ
Komerční banka, a.s.
Ondřej Vychodil
výkonný ředitel - Lidské zdroje
Československá obchodní banka, a.s.
Šárka Brůnová
ř
editelka personálního úseku
Kooperativa pojišťovna, a.s.
Romana Hartlová
pověřená řízením
personálního úseku
Česká podnikatelská pojišťovna , a.s. 

Robert Scott Marlowe

místopředseda
ředitel úseku lidské zdroje

Česká spořitelna, a.s.

Katarína Bobotová,
místopředsedkyně
ředitelka úseku lidské zdroje
Generali Česká pojišťovna, a.s.
       

Karel Schneider
tajemník svazu