Kolektivní smlouva vyššího stupně

uzavřená mezi

Svazem bank a pojišťoven
(dále jen „SBP“),
se sídlem, ul. Na Příkopě 33, Praha 1, zastoupený předsedou představenstva SBP
Ing. Zdeňkem Šimkem, Ph.D., MSc., M.B.A.

a

Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví
(dále jen „OS PPP“),
Praha 3, nám. W. Churchilla 2, zastoupený předsedou
Mgr. Rudolfem Kubáskem
a místopředsedou Ing. Bc. Pavlem Krejčím

na období od 1.7.2012 – 30.6.2017
 

Dokumenty ve formátu PDF:

Dodatky ve formátu PDF: