Kontrolní komise

Ing. Ladislav Friedrich, CSc.

prezident
Svaz zdravotních pojišťoven České republiky
 

Alena Haláková,

ředitelka personálního úseku
Hypoteční banka, a.s.
 

Ing. František Mareš,
náměstek generálního ředitele.

Pojišťovna České spořitelny, a.s.
nám. Republiky 115
530 02 Pardubice