Členové svazu

AXA Česká republika s.r.o.
Lazarská 13/8, Praha 2, 120 00
Robert Gauci, předseda představenstva a generální ředitel
Česká podnikatelská pojišťovna a.s.,
Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/23, Praha 8, 186 00
Ing. Jaroslav Besperát, generální ředitel a předseda představenstva

Česká pojištovna, a.s.

Na Pankráci 121, Praha 4, 140 00

Ing. Marek Jankovič, generální ředitel
 

Česká pojišťovna Zdraví a.s.
Na Pankráci 121, Praha 4, 140 00
Ing. Miroslav Chlumský, předseda představenstva
Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 140 00
Ing. Tomáš Salomon, předseda představenstva a generální ředitel
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Jeruzalémská 964/4, Praha 1, 110 00
Ing. Jiří Jirásek, předseda představenstva
Československá obchodní banka, a.s.
Radlická 333/150, Praha 5, 150 57
John Arthur Hollows, generální ředitel
ČSOB pojišťovna
Masarykovo nám. 1458, Pardubice, 532 18
Ing. Vladimír Bezděk, M.A., generální ředitel
EGAP, a.s.
Vodičkova 34, Praha 1, 111 21
Ing. Jan Procházka, generální ředitel
Generali pojišťovna, a.s.
Bělehradská 132, Praha 2, 120 84
Ing. Pavel Mencl M.B.A., generální ředitel
Hypoteční banka, a.s.
Radlická 333/150, Praha 5, 150 57
Jiří Feix, předseda představenstva a generální ředitel
UniCredit Bank Czech Republik
Želetavská 1525/1, Praha 4, 140 92
Jakub Dusílek, předseda představenstva a generální ředitel
Komerční banka, a.s.
Na Příkopě 33, Praha 1, 114 07
Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel
Kooperativa, pojišťovna,a.s.
Pobřežní 665/21, Praha 8, 186 00
Ing. Martin Diviš, M.B.A.,  předseda představenstva
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank,
pojišťoven a stavebnictví
Roškotova 1225/1, Praha 4, 140 21
Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel
Pojišťovna České spořitelny, a.s.
nám. Republiky 115, Pardubice, 530 02
RNDr. Petr Zapletal, M.B.A.
předseda představenstva a generální ředitel
PPF banka, a.s.
Evropská 2690/17,P.O. Box 177, Praha 6, 160 41
Ing. Petr Jirásko, generální ředitel
Pojišťovna VZP a.s.
Ke Štvanici 656/3, Praha 8, 186 00
Robert Kareš, výkonný ředitel
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Orlická 4, Praha 3, 130 00
Ing. Zdeněk Kabátek, generální ředitel