Členové svazu

AXA Management Services s.r.o. 
Lazarská 13/8, Praha 2, 120 00
Robert Gauci, předseda představenstva a generální ředitel
Česká podnikatelská pojišťovna a.s.,
Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/23, Praha 8, 186 00
Ing. Jaroslav Besperát, generální ředitel a předseda představenstva
Česká spořitelna, a.s.
Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 140 00
Ing. Tomáš Salomon, předseda představenstva a generální ředitel
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Jeruzalémská 964/4, Praha 1, 110 00
Ing. Jiří Jirásek, předseda představenstva
Československá obchodní banka, a.s.
Radlická 333/150, Praha 5, 150 57
John Arthur Hollows, generální ředitel
ČSOB pojišťovna
Masarykovo nám. 1458, Pardubice, 532 18
Mgr. Jiří Střelický, M.A., Ph.D.,
předseda představenstva a generální ředitel
EGAP, a.s.
Vodičkova 34, Praha 1, 111 21
Ing. Jan Procházka, generální ředitel

Generali Česká pojištovna, a.s.

Na Pankráci 121, Praha 4, 140 00
Roman Juráš, generální ředitel a předseda představenstva
 

Hypoteční banka, a.s.
Radlická 333/150, Praha 5, 150 57
Jiří Feix, předseda představenstva a generální ředitel
UniCredit Bank Czech Republik
Želetavská 1525/1, Praha 4, 140 92
Jakub Dusílek, předseda představenstva a generální ředitel
Komerční banka, a.s.
Na Příkopě 33, Praha 1, 114 07
Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel
Kooperativa, pojišťovna,a.s.
Pobřežní 665/21, Praha 8, 186 00
Ing. Martin Diviš, M.B.A.,  předseda představenstva
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank,
pojišťoven a stavebnictví
Roškotova 1225/1, Praha 4, 140 21
Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel
Pojišťovna VZP a.s.
Ke Štvanici 656/3, Praha 8, 186 00
Robert Kareš, výkonný ředitel
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Orlická 4, Praha 3, 130 00
Ing. Zdeněk Kabátek, generální ředitel