Executive board
 

Zdeněk Šimek

chairman
náměstek GŘ VZP
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

     
Ctirad Lolek
výkonný ředitel pro LZ
Komerční banka, a.s.
Radek Hájek
výkonný ředitel - Lidské zdroje
Československá obchodní banka, a.s.
Šárka Brůnová
ř
editelka personálního úseku
Kooperativa pojišťovna, a.s.
Romana Hartlová
pověřená řízením
personálního úseku
Česká podnikatelská pojišťovna , a.s. 

Robert Scott Marlowe

ředitel úseku lidské zdroje
Česká spořitelna, a.s.

Katarína Bobotová,
ředitelka úseku lidské zdroje
Česká pojišťovna, a.s.
       

Karel Schneider
tajemník svazu