Business picture

Kdo jsme

Svaz bank a pojišťoven (dále jen SBP) byl založen 2.4.1992 ve smyslu § 9a zák. 83/1990 Sb. jako sdružení zaměstnavatelů v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví se základním cílem hájit společné zájmy členů svazu zejména v sociální oblasti a v tomto smyslu především dojednat s Odborovým svazem pracovníků v bankovnictví a pojišťovnictví kolektivní smlouvu vyššího stupně. Daná smlouva definující základní podmínky sociálního smíru je pak závazná pro všechny členské organizace operující v segmentu bankovnictví a pojišťovnictví.

Význam SBP jako ostatně i dalších zaměstnavatelských svazů v budoucí době jen vzroste, protože oblast sociálního smíru je klíčovou pro funkci hospodářských organizací v Evropské unii. V této souvislosti navázal SBP i úzkou spolupráci s podobnými svazy v rámci Evropské unie a legislativní novely zákoníku práce reflektovaly vstup České republiky do EU. V současné době je SBP začleněn jako plnohodnotný člen komise pro sociální dialog na úrovni Evropské bankovní federace a účastní se pravidelně jednání této komise.
 

Místopředsedkyně SBaP paní Jitka Schmiedová se zúčastnila jednání Komise pro sociální dialog v Bruselu 18.11.2016.

 

 

JEDNÁNÍ ORGÁNŮ SVAZU

Valná hromada Svazu bank a pojišťoven se sešla 15.6.2016. Zápis z jednání najdete zde.

 

 

Fotografie z 24. valné hromady (15. 6. 2016):

 

ZOBRAZIT HISTORII AKTUALIT

Základním cílem SBP je hájit společné zájmy členů
v sociální oblasti