Business picture

Kdo jsme

Svaz bank a pojišťoven (dále jen SBP) byl založen 2.4.1992 ve smyslu § 9a zák. 83/1990 Sb. jako sdružení zaměstnavatelů v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví se základním cílem hájit společné zájmy členů svazu zejména v sociální oblasti a v tomto smyslu především dojednat s Odborovým svazem pracovníků v bankovnictví a pojišťovnictví kolektivní smlouvu vyššího stupně. Daná smlouva definující základní podmínky sociálního smíru je pak závazná pro všechny členské organizace operující v segmentu bankovnictví a pojišťovnictví.

Význam SBP jako ostatně i dalších zaměstnavatelských svazů v budoucí době jen vzroste, protože oblast sociálního smíru je klíčovou pro funkci hospodářských organizací v Evropské unii. V této souvislosti navázal SBP i úzkou spolupráci s podobnými svazy v rámci Evropské unie a legislativní novely zákoníku práce reflektovaly vstup České republiky do EU. V současné době je SBP začleněn jako plnohodnotný člen komise pro sociální dialog na úrovni Evropské bankovní federace a účastní se pravidelně jednání této komise.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Ve čtvrtek dne 14.6.2018 od 11.00 proběhne v Money Clubu České spořitelny, Na Příkopě 29, Praha 1 27. Valná hromada Svazu bank a pojišťoven . Program jednání naleznete zde

S hlubokým zármutkem Vám oznamujeme, že v pondělí 8.ledna 2018 zemřel po krátké těžké nemoci ve věku nedožitých 48 let Jan Března, dlouholetý člen představenstva Svazu bank a pojišťoven.
Bude nám chybět.

Informace ke kolektivnímu vyjednávání o Kolektivní smlouvě vyššího stupně najdete zde.

JEDNÁNÍ ORGÁNŮ SVAZU

Ve středu dne 14.6.2017 se v Monney Clubu České spořitelny , Na Příkopě 29, Praha 1 konala 26. Valná hromada Svazu bank a pojišťoven .
Program jednání naleznete zde.

Fotografie z 26. valné hromady (14. 6. 2017):

ZOBRAZIT HISTORII AKTUALIT

Základním cílem SBP je hájit společné zájmy členů
v sociální oblasti

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY


adresA

Svaz bank a pojišťoven
Na Příkopě 33
Praha 1
110 00

Telefon: +420 724 114 490
E-Mail: sekretariat.sbap@gmail.com


KONTAKT PRO MÉDIA

775 426 256